Uit de pastorie 22

Op 27 september a.s. is het Startzondag. Dat is altijd weer een feestelijk gebeurtenis en dit keer is Startzondag in Loppersum en Zeerijp. Het programma van die dag vindt u elders in het Kerkblad. Iedereen is van harte welkom!

Startzondag betekent ook dat de kerkelijke activiteiten weer opgestart gaan worden na een zomer stil gelegen te hebben. Dat betekende voor mij in eerste instantie: plannen. Wanneer zijn de catechisaties en wanneer is de leesgroep? Inmiddels is alles gepland en u vindt alles onder de kopjes activiteiten en jeugd. Daar staan niet alleen cursussen, leeskringen op het gebied van vorming en toerusting van MaarlandLoppersum in, maar van heel het cluster. Het cluster omvat de gemeenten MaarlandLoppersum, BierumHolwierdeKrewerd, SpijkLosdorp en ‘t ZandtGodlinze. De bedoeling is dat de gemeenten in het cluster meer gaan samenwerken zodat de zelfstandigheid bewaard kan blijven. Een van de gebieden waarop die samenwerking tastend en zoekend vorm krijgt is vorming en toerusting.

En er is nog meer werk. Ook de werkgroep Kerk en Aardbeving is druk bezig om de kerkelijke betrokkenheid bij de problematiek gestalte te geven. Zo is er contact met de nationaal coördinator Groningen Hans Alders en wordt er ook druk gewerkt aan doelstellingen. Het platform is breed oecumenisch: Zo zijn er leden van de Protestantse Kerk (ook wel bekend als PKN), RoomsKatholieke Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Waardevol Leven Gemeente  en de Evangelische Gemeente Winschoten. Dat maakt het bijzonder om er aan mee te doen.

Maar tegelijkertijd is het ook druk, al die dingen die gedaan moeten worden. Het is daarom ook belangrijk te blijven bedenken waarom het uiteindelijk gaat: Het evangelie van Jezus Christus. Dat brengt ons werk in verband met Gods Koninkrijk. Al het werk moet daar uitdrukking aan geven. Dat geeft al het werk zin.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland