Uit de Pastorie 22

Komende zondag is de eerste zondag van advent, de periode dat we ons voorbereiden op kerst. Niet het kerst van de commercie, maar het kerkelijke feest waarin wordt gevierd dat Christus is geboren. Dat God mens werd om het lot te delen van de mensheid opdat de mensheid zou delen in zijn heerlijkheid. Het adventsproject helpt ons bij deze voorbereiding. De bijbeltekst van komende zondag is Marcus 13: 24-37, waarin Jezus oproept om waakzaam te zijn.

Aan de dienst op 30 november 2014 in de Vredekerk zal het dubbel mannenkwartet zijn medewerking verlenen.  De dienst vormt zo een muzikale start van de voorbereiding op het kerstfeest, het feest waarop in de kerk graag en veel gezongen wordt.  Ook bij de adventsperiode horen veel liederen. Vanaf komende zondag zullen we die meer en meer horen op weg naar het feest van de geboorte van Christus.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland