Uit de pastorie 23

Afgelopen weekend was ik in Duitsland, in het Weserbergland om mee te doen aan een een lange fietstocht. ‘s Zondags bezocht ik een plaatselijke Lutherse kerk. De dienst was aangekondigd als “Goldene Konfirmation”, dat wil zeggen gouden belijdenis. Ik vroeg mij af wat dat precies betekende. Er werd gevierd dat een aantal gemeenteleden 50 jaar geleden belijdenis had gedaan: in 1964/1965. Ze kwamen samen met de kerkenraad (die Vorstand) binnen, ze hadden een gouden speldje op hun borst, ze werden op een gegeven moment naar voren geroepen en kregen een toespraakje en de voorzitster van de kerkenraad reikte hen iets uit.  De preek was ook op hen toegespitst. Bij het avondmaal mochten zij als eerste de kring vormen en daarna ook de rest van de gemeente. Het tafelgebed en ook de instellingswoorden werden door de predikant gezongen. Soms ben ik blij uit de Calvinistische traditie te stammen, hoewel de predikant in kwestie het heel mooi deed.  Het brood bestond uit een ouweltje dat aangereikt werd met de woorden: “Het lichaam van Christus, voor u gegeven.” en de beker was een klein aardewerken bekertje met druivensap, aangereikt met de woorden: “Het bloed van Christus, voor u vergoten.”

Kortom, het was prachtig en inspirerend om mee te maken hoe er diep in Duitsland het geloof gevierd wordt door een verwante protestantse stroming.

Het bewuste kerkje in het dorp
Het bewuste kerkje in het dorp

Thuis gekomen ben ik ook bezig gegaan met de verdere voorbereidingen van de leeskring over het boek de Oversteek van W. Paul Young. Vorig jaar bespraken we samen een ander boek van hem: De Uitnodiging. Dat bleek een boek te zijn dat raakte.  Dit nieuwe boek gaat over de vraag naar wat nu echt succes is onder het teken van de eeuwigheid. Meer informatie vindt u in het boekje over Vorming en Toerusting en op de website.  Ook mensen buiten de gemeente Maarland-Loppersum zijn van harte uitgenodigd mee te doen. Informatie en opgave bij Agnes Klunder (agnesswaagman@gmail.com, 0596-571370) en Marco Roepers (marco@roepers.net, 0596-572929).

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland