Uit de pastorie 23

Op woensdag 9 november komt Johannes-leeskring weer bij elkaar. Wij lezen gewoon het evangelie naar Johannes. Dat evangelie wijkt af van de andere drie die veel overeenkomsten hebben en daarom wel de synoptische (grieks: samen zien) evangeliën worden genoemd.

Het Johannes-evangelie is anders. In de leesroosters staan vaak lezingen uit de synoptische evangeliën. Bepaalde delen van het Johannesevangelie komen haast nooit aan bod. De laatste tijd heb ik twee keer heb gepreekt uit die delen van het Johannesevangelie. Op 9 oktober over Johannes 8:57: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’  en op 23 oktober over Johannes 6:68: ‘Heer, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.’ Ik raakte bij de voorbereiding weer gefascineerd door dit evangelie. Het heeft zo’n specifiek beeld van Jezus. Dat kwamen we ook gelijk de eerste keer tegen in de Johannesleeskring. Jezus is de Goddelijke logos waardoor alles geschapen is. In Jezus wordt die logos mens als uitdrukking van de Goddelijke liefde. Prachtig om daarbij stil te staan en dan rustig verder te lezen en je erdoor te laten voeden en te zien wat het kan betekenen voor ons leven. Het is nog steeds mogelijk om gewoon aan te haken. We beginnen om 20:00 uur in het jeugdhonk. Opgave kan bij Agnes Klunder, Delfstraat 48, tel. 571370 e-mail: agnesswaagman@gmail.com of bij ds. Marco Roepers, Burgemeester van der Munnikstraat 9, tel. 572929, e-mail: predikant@pknloppersummaarland.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland