Uit de pastorie 23 mei 2020

Op 21 juni, het begin van de zomer, heeft dominee Tjalling Huisman zijn laatste dienst als predikant van Maarland. Dat is ook voor de Vredekerk een in­grijpende gebeurtenis. Tjalling heeft heel veel ge­zamenlijke diensten geleid. Veel gemeenteleden hebben gespreksgroepen met Tjalling gedaan. Ook persoonlijk is het afscheid van Tjalling ingrijpend. Tjalling is mijn naaste collega en we hebben veel projecten samen gedaan. De startzondag (Tjalling heeft liever de term inspiratiezondag) was ieder jaar een project waar we allebei in samenwerkten. De liturgie stelden we samen op. Of neem de over­stapdienst. Ook deze dienst deden we ieder jaar sa­men. Een ander project waar we nauw samen in werken is ‘De Kerk Draait Door’ waar we een be­kende Groninger ontvingen in de Petrus en Paulus­kerk. We maken allebei deel uit van Kerk en Aard­beving. De samenwerking is heel prettig geweest. We hebben ook wel eens -zoals Tjalling het noemde- gekibbeld en we hebben ook wel eens verschil van mening. Dat kan ook niet anders om­dat onze gemeenten of wijken zoals we het later zijn gaan noemen verschillen en  we ook als per­soon verschillen. Maar dat heb ik nooit als negatief ervaren. Het was altijd positief en in een goede sfeer. Altijd kwamen we eruit. Kortom de samen­werking was heel prettig. 

Nu eindigt het de ambtsperiode van Tjalling in Maarland in deze akelige corona- tijd waarin we niet eens meer normale kerkdiensten kunnen orga­niseren en Tjalling niet eens op een normale ma­nier afscheid kan nemen. De afscheidsdienst is daarom verplaatst naar een later moment waarop dat wel kan. Het is, denk ik, gezien de omstandig­heden het beste besluit omdat Tjalling een goed en waardig afscheid toekomt, maar toch is het ook weer spijtig. Ik wil Tjalling vanaf deze plaats harte­lijk danken voor de uitermate aangename samen­werking en ik wens hem heel veel goeds toe in Eindhoven. 

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland