Uit de pastorie 24

Komende zondag 27 september 2015 is het Startzondag. Een feestelijke dag met  diverse activiteiten zoals sport, een feestelijke opening en een boeiende lezing. Dit alles ingekaderd door twee vieringen.

We beginnen om 9:30 met een viering in de Vredekerk. Centraal staat daarin Marcus 9: 38-41. Waar gaat het om in het evangelie: om het instituut of is het breder? Dat is een goed punt om over na te denken wanneer wij starten met een nieuw seizoen van het kerkenwerk.

Daarna, na het koffiedrinken met wat extra’s, zijn er allerlei activiteiten. De Doe en Deeltuin zal worden geopend en dat vergroot de feestvreugde natuurlijk nog meer. Rond deze opening is het mogelijk de tuin te bekijken en er uitleg bij te krijgen.

Er is eveneens een minivoetbaltoernooi op het sportpark in Zeerijp waar diverse teams tegen elkaar zullen strijden, vooral op het gebied van outfit, naar het schijnt.

Ook is er in Leermens een lezing van Menno Wieringa, die de vertelkunst geheel verstaat en in staat is ook mensen die geen interesse hebben in de geschiedenis van de kerk van Leermens te boeien. Dat is namelijk het onderwerp van zijn lezing.

Dan is er een afsluitende viering in de Jacobuskerk in Zeerijp, waarin we tevens een zegen vragen voor de gezamenlijke maaltijd waarmee we de startzondag beëindigen. Dat einde zal ongeveer om een uur 13:30 uur zijn.

Een feestelijke opening van het seizoen waarin veel gaat gebeuren. Op het gebied van Vorming en Toerusting zal ik samen met Agnes Klunder een leeskring leiden. We lezen hierbij het boek De Oversteek van W. Paul Young (ISBN: 9789043521277). Dit gaat over iemand die zich bevindt in het schemergebied tussen leven en dood en daarbij de conclusie moet trekken dat hij voor de verkeerde dingen geleefd heeft.  Is er nog een mogelijkheid de schade te beperken? Meer informatie kunt u vinden in het winterprogrammaboekje, het komende kerkblad of de website www.pknloppersummaarland.nl .  Opgave bij Agnes Klunder ( (0596-571370, agnesswaagman@gmail.com ) of bij mij (0596-572929, marco@roepers.net)

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland