Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 4. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 8. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30

Uit de Pastorie 24

In de afgelopen tijd is er weer het een en ander gebeurd. We hebben de musical Ruth gehad waarvan ik zelf heb genoten: van het spel en de zang, maar ook aan de grote groep deelnemers en bezoekers uit vele gezindten, van de sfeer die er hing en de hele entourage erom heen. De musical maakte weer eens duidelijk hoe fascinerend eigenlijk dat verhaal van Ruth is.

De komende tijd is de tijd van kerst. Dat kan met recht een kerkelijke hoogtijdag genoemd worden: het feest van de geboorte van Jezus. We vieren dat God mens werd en onder ons heeft gewoond. Hij kreeg deel aan de menselijke beperkingen en aan het lot van mensen dat altijd te maken krijgt met lijden en dood. Maar dat lot van Jezus is ons tot heil omdat wij daarin deel krijgen aan zijn hemelse bestemming. Dat wordt al zichtbaar in de doeken waarin hij gewikkeld wordt en de voederbak of kribbe waarin hij gelegd wordt, daarin weerspiegelt zich het levensverhaal van Jezus.

Dat vieren we met Kerst en daarvoor zijn er veel mooie liederen geschreven waarvan wij elk jaar maar een aantal kunnen zingen. We zullen het verhaal van de geboorte lezen en ons weer erdoor laten troosten en bemoedigen.

ds. Marco Roepers

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.