Uit de pastorie 25

De Startzondag is geweest en het seizoen gaat beginnen. Er staan veel activiteiten op stapel. Filmavonden, gespreksgroepen, catechisaties, clubavonden etc. etc etc. Voor iedereen is er wat te doen en iedereen is uitgenodigd om mee te doen.

Zelf zal ik catechisatie geven aan de groep klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs en ook de brugklascatechese zal ik leiden. Over de catechisatie aan klas 2 en 3 is meer te lezen elders in dit Kerkblad. De brugklascatechisatie start pas in 2016, dus daarover later meer.

Ook de leeskring over De Oversteek begint deze maand. Het gaat over een boek van W. Paul Young van wie wij vorig jaar het boek De Uitnodiging gelezen hebben. Daar hebben we toen boeiende gesprekken over gevoerd. Dit boek is er niet direct een vervolg op,  dus het is niet nodig om voor de leeskring van dit jaar ook dat boek gelezen te moeten hebben. Maar over deze leeskring elders in het Kerkblad.

Al deze activiteiten staan ook beschreven in het winterprogrammaboekje dat vorige maand is verschenen.

Vorming en toerusting noemen we al deze activiteiten samen. Dat is een ander woord voor leren. Iedere gelovige is geroepen om te leren over het geloof en de Bijbel. Om steeds weer te ontdekken en te verdiepen waar het om gaat. Wat het betekent om Jezus te volgen. Het gehoor geven aan die roeping van Jezus betekent ook dat we altijd weer moeten leren en dat we daar nooit klaar mee zijn.

En dat geldt ook voor mij. Een heel nieuwe ervaring voor mij is om leerplekbegeleider te zijn van Ineke Versteeg, een studente Theologie die bij ons in de gemeente ervaring komt opdoen. Dat is niet alleen leerzaam voor Ineke, maar ook voor mij. En dat is altijd weer de moeite waard.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland