Uit de pastorie 25

Kerst is een bijzondere tijd van het jaar. Buiten is het vaak donker, maar binnen branden veel lichtjes zoals die in de kerstboom en de kaarsen. Het contrast geeft het extra sfeer. De Bijbel vertelt niets over de datum waarop Jezus is geboren. Het kerstfeest was oorspronkelijk een heidens feest waarin de lichtwende (dat de dagen weer gaan lengen) werd gevierd. Klopt het dan wel dat we de geboorte van Jezus  nu vieren?  

Wat mij is op gaan vallen, hoe belangrijk het contrast tussen duisternis en licht in de Bijbelgedeelten over de geboorte van Jezus is. Lucas beschrijft hoe de herders ‘s nacht bij de schapen de wacht houden en dan verschijnt hen een engel die omgeven wordt door een stralend licht die de boodschap van Jezus’ geboorte vertelt. Mattheüs vertelt van wijzen of magiërs die in Jeruzalem aankomen omdat ze de ster van de nieuwgeboren koning hebben gezien. En die ster gaat hen voor als zij  blijkbaar in de nacht  naar Bethlehem reizen. In het Johannesevangelie staat geen geboorteverhaal van Jezus, maar de proloog, een soort voorwoord, over het mensgeworden woord van God. Daarin staat de zin en het licht schijnt in de duisternis. De Bijbellezingen passen werkelijk perfect bij deze donkere tijd van het jaar. Geen wonder dan ook dat het oorspronkelijke feest van de geboorte van Jezus, epifanie, eigenlijk maar een korte tijd na kerst plaatsvindt en dus in dezelfde donkere tijd. We vieren niet de terugkeer van het licht, maar de terugkeer van het zonlicht symboliseert de komst van het licht van God in Jezus.

Dat markeert tegelijkertijd een nieuw begin. Een nieuw jaar staat voor de deur en we gaan dit nieuwe jaar niet in zonder terug te blikken op het oude. De media zullen het uitgebreid doen. Eén gebeurtenis wil ik hier memoriseren: De deeljelevenveiling op de startzondag die zo’n lange nasleep heeft gehad doordat al die geveilde kavels ook werkelijk resulteerden in ontmoetingen. Van verschillende van deze gebeurtenissen zijn foto’s gemaakt en is een verslag geschreven. Die zijn te vinden op via de knop “Deel je Leven Veiling“. Leuk om te zien wat er al allemaal gebeurd is en om zo via de site daar een beetje deel aan te krijgen.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland