uit de pastorie 27

31 oktober was Halloween. Volgens de media waait dit fenomeen steeds meer over vanuit Amerika. Ook ik ben die avond op pad geweest. Niet eng uitgedost met een lichtje langs de deuren, maar ik stapte in mijn Dafje en reed naar Ulrum. Daar was een herdenking van  de kerkhervorming georganiseerd door de Kerkhistorische Kring Ulrum. Want dat is 31 oktober natuurlijk ook: Hervormingsdag. Ik stel het bijzonder op prijs wanneer mensen zich inzetten om deze dag blijvend te gedenken en te vieren.

In Ulrum sprak ds. Pieterman. Hij vertelde een boeiend verhaal over de invloed van Luther in de Ommelanden. Die was al heel snel na 1517 merkbaar. En ondanks het feit dat Karel V, een voorvechter van het katholieke geloof, ook Stad en Ommelanden bij zijn gebieden in de Nederlanden voegde, bleef de invloed sterk, bijvoorbeeld vanuit het bisdom Münster.

ds. Donker memoreerde de geschiedenis van Luther tot en met zijn terugkeer uit de Wartburg. De Reformatie was niet Luthers inzet geweest toen hij de 95 stellingen schreef. Het was een gevolg van de kerkelijke reactie op de stellingen.

Er was een Ad Hoc koor dat  “O, onze Vader, Trouwe Heer” zong, het Onze Vader door Luther geparafraseerd en vele andere liederen uit onze Protestantse traditie. De avond eindigde met het Luthers Avondgebed.

Bij de koffie nadien vertelde ds. Pieterman dat men in Ulrum bezig is een museum van het Nederlands Protestantisme te stichten in het gebouwtje naast de kerk waar we ons toen bevonden. Ulrum is natuurlijk historische grond wat dat betreft. In de kerk waar de Hervormingsdag was gevierd, daar was De Cock in 1834 begonnen met de afscheiding. Wat mij betreft ondersteunen wij als protestanten in Groningen dit van harte. Een mooi initiatief om onze traditie eens in het zonnetje te zetten.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland