Uit de pastorie 28

November is de maand dat de dagen kort zijn en de bomen kaal beginnen te worden. We herdenken op de laatste zondag voor advent, 22 november, onze overledenen. We noemen hun namen, we steken een lichtje aan en we lezen het evangelie vanuit de invalshoek. God is de eerste en de laatste, de Alfa en de Omega en hij omvat al de geslachten. In hem zijn we blijvend verbonden met ons voor en nageslacht. En door de eeuwen heen is er het evangelie dat ons herinnert aan Hem en zijn liefde. Het vertelt hoe in het midden van de tijd Jezus, zijn eniggeboren Zoon ter wereld kwam en de dood overwon. Zo schenkt Hij ons het eeuwige leven dat wij in het geloof ontvangen. Zo wordt het tijdens die laatste zondag voor ons toch al een beetje advent. Omdat wij ook dan zijn komst verwachten.

 Ds. Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland