uit de pastorie 29

Komende vrijdag 13 november komt de ouderengespreksgroep in Wiemersheerd weer bij elkaar om 10:00 uur in de grote vergaderzaal aan de gang naar de koffiekamer. Dit is de eerste keer dat ik de leiding weer heb, nadat ds. Tjalling Huisman de groep een tijd heeft geleid. Ons thema is het Onze Vader (Matteüs 6: 9-13). Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft en een spiegel is van het evangelie.

De gespreksgroep duurt tot 11:00 uur. Iedereen is welkom, ook mensen van buiten Wiemersheerd.

Verder wil ik de gemeenteleden hartelijk danken die de afgelopen tijd onze tuin weer onder handen hebben genomen. Daar zijn we erg blij mee.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland