Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Vredekerk / Jacobuskerk

  20 september 09:30
 2. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 4. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 5. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 8. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 9. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30

Uit de pastorie 3

Zie_de_mensZie de mens” is het thema van deze Stille of Goede week. Het zijn woorden die Pilatus uitspreekt nadat Jezus gegeseld is en met een doornenkroon en purperen mantel aan het het volk wordt getoond. Deze woorden hebben in de geschiedenis een bijzondere betekenis gekregen. De vertaling in het latijn is dan ook een gevleugeld woord geworden:

 

“Ecce Homo.” Wij zullen erbij stil staan hoe Pilatus’ woorden een diepere zin hebben dan hijzelf toen bevroedde en al iets duidelijk maken van de essentie van Jezus’ lijden.

Op Witte Donderdag 24 maart begint de avondmaalsdienst om 19:30 uur in de Vredekerk.

Op Goede Vrijdag begint de gedachtenisdienst om 19:30 uur in de Vredekerk. We lezen dan het het hele lijdensverhaal uit het Evangelie naar Johannes.

De Paaswake is om 22:00 uur op Stille Zaterdag in de Petrus en Pauluskerk. Deze dienst is een sterk liturgische viering van het Paasevangelie met doopgedachtenis en avondmaal.

Elf uur later, om 10:00 uur in de Vredekerk, begint de Paasochtenddienst. Met Pasen vangt dit jaar de zomertijd aan en staan wij, passend voor Pasen, een uur eerder op. Wij vieren Pasen samen met Loppersums Harmonie die de dienst zal begeleiden. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid vanaf 9:30 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Ds. Marco Roepers

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

‘Ik, de HEER, ben jullie God: onderhoud mijn wetten en regels, en leef ze na. Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de HEER, jullie God ben.’