Uit de pastorie 3

Zie_de_mensZie de mens” is het thema van deze Stille of Goede week. Het zijn woorden die Pilatus uitspreekt nadat Jezus gegeseld is en met een doornenkroon en purperen mantel aan het het volk wordt getoond. Deze woorden hebben in de geschiedenis een bijzondere betekenis gekregen. De vertaling in het latijn is dan ook een gevleugeld woord geworden:

 

“Ecce Homo.” Wij zullen erbij stil staan hoe Pilatus’ woorden een diepere zin hebben dan hijzelf toen bevroedde en al iets duidelijk maken van de essentie van Jezus’ lijden.

Op Witte Donderdag 24 maart begint de avondmaalsdienst om 19:30 uur in de Vredekerk.

Op Goede Vrijdag begint de gedachtenisdienst om 19:30 uur in de Vredekerk. We lezen dan het het hele lijdensverhaal uit het Evangelie naar Johannes.

De Paaswake is om 22:00 uur op Stille Zaterdag in de Petrus en Pauluskerk. Deze dienst is een sterk liturgische viering van het Paasevangelie met doopgedachtenis en avondmaal.

Elf uur later, om 10:00 uur in de Vredekerk, begint de Paasochtenddienst. Met Pasen vangt dit jaar de zomertijd aan en staan wij, passend voor Pasen, een uur eerder op. Wij vieren Pasen samen met Loppersums Harmonie die de dienst zal begeleiden. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid vanaf 9:30 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland