Uit de Pastorie 3

In het kader van de gebedsweek voor de eenheid is er donderdag 22 januari om 19:30 een bijeenkomst in het Dorpshuis in Loppersum (Wirdumerweg 21) waaraan de de 4 voorgangers van de Lopster kerken meewerken: Tjalling Huisman, Gerwin Pruijssen, Lodewijk van Weerden en ondergetekende. De voorbereiding verliep in een goede sfeer en ik vond het mooi dat het begrip eenheid  het afgelopen jaar al wat meer vorm heeft gekregen in Loppersum. Het begon met het initiatief “Wij geloven in Loppersum” en nu werken we er rustig verder aan middels deze bijeenkomst in de gebedsweek.  Het thema is “Dorst” en alle voorgangers hebben daarbij een eigen invalshoek. Het is niet zozeer een dienst, al is er voldoende ruimte voor gebed, waarbij we rekening houden met het interkerkelijk karakter van de bijeenkomst. Iedereen is van harte welkom.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland