Uit de pastorie 31

Hoe gaan we dit jaar Kerst vieren? Kerst is het feest van gezelligheid binnenshuis terwijl het buiten donker is. De kerstboom is vol lampjes en overal staan binnen de kaarsen te branden, terwijl het  buiten donker kan zijn door het weinige zonlicht en de vele bewolking. Dat is niet de enige reden dat we tegenwoordig duisternis met buiten associëren. Ook het nieuws met zijn massa’s op drift die een veilig heenkomen zoeken en de beelden van aanslagen die een spoor van ellende achterlaten maken dat we het buiten nog donkerder ervaren. Dus als de familie binnen is, dan doen we de deur nog maar eens extra op slot. En we lezen het verhaal van een hoogzwangere vrouw en haar man dat op zoek is naar een plaats om te overnachten en dan blijkt die nacht zij te bevallen. Waar is God? Waar zijn wij?

Om ons daarop te bezinnen zijn er vele diensten rond Kerst. De eerste kerstdienst waar ik aan mee werk is de kerstviering in het kleine oude sfeervolle kerkje in Eenum op zondag 20 december om 17.00 uur. Medewerking  zal worden verleend door het shantykoor van Losdorp.

Op donderdagavond  24 december om 22.00 uur begint in de Petrus en Pauluskerk de kerstnachtdienst. Medewerking verleent de brassband Constantijn Huygens uit Appingedam.  Constantijn Huygens zal ook de begeleiding van de vele bekende kerstliederen voor zijn rekening nemen. Nadat we (bij goed weer buiten) Ere zij God gezongen hebben is er in de toren weer glühwein en chocolademelk beschikbaar voor iedereen.

Op vrijdagochtend 25 december begint om 10.00 uur de kerstochtenddienst in de Vredekerk. Jeugd Vocaal Groningen met onder meer Laura Smid zal meewerken aan de dienst. Zij hebben eerder onder de naam Jong Vocaal Groningen medewerking verleend aan de kerstochtendienst in 2013. Dit jaar zullen zij liederen van Fauré en Vivaldi ten gehore brengen. Het is de laatste keer dat zij onder leiding van Nanny Ter Wiel zullen staan.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland