Uit de pastorie 4

In april hebben wij bijzondere diensten, gericht op kinderen, na elkaar in de Vredekerk.  Op 10 april zingt het kinderkoor Eigenwijs in een op basisschoolkinderen gerichte dienst. De week daarna, op 17 april, is de Tienerkerkdienst. Deze dienst is voorbereid in samenwerking met  de jongeren en het zal een dienst zijn met muziek en video, anders dan anders.

Het is niet helemaal ideaal gepland, maar het is wel goed dat we op deze manier aan kinderen en jongeren aandacht besteden en proberen duidelijk te maken hoe het geloof te vieren is in de kerk.

Het zou goed zijn als er in deze diensten zoveel mogelijk kinderen/jongeren binnen de doelgroep aanwezig zijn. Dus neem zoveel mogelijk vrienden, neefjes en nichtjes of kleinkinderen mee! Al is het voor de eerste keer dat ze in de kerk komen, leuk en bijzonder wordt het toch!

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland