Uit de pastorie 4

Volgende week ga ik op weer op cursus. Op 21 en 22 maart volg ik de cursus (eigenlijk training) Contextueel Bijbellezen in Hydepark.  Contextueel Bijbellezen is ontstaan in Zuid-Amerika waar de bevolking de Bijbel ging interpreteren tegen de achtergrond van hun eigen omstandigheden en leven. De bevrijdingstheologen bepleitten dit door te zeggen dat de bijbel niet het boek is van de gestudeerde uitleggers maar juist het boek van het volk. Mijn hele opleiding heeft in het teken gestaan van de opvatting dat bijbel door exegetische studie kan worden begrepen: Exegeten leggen uit wat de Bijbel bedoelt. Een grondige kennismaking met deze andere  manier van bijbeluitleg zal voor mij geestverruimend werken en mij nieuwe methoden leren om de Bijbel ter sprake brengen. Als in de rapporten van de synode gesproken wordt over back to basics dan betekent dat voor mij:  leven met de Bijbel. De kennismaking met deze bijbelvisie kan mij een nieuwe manier aanreiken om de bijbel toe te passen.

Onder de deelnemers bevinden zich een aantal leden van het Platform Kerk en  Aardbeving. De bedoeling is daarbij om te kijken hoe aan de hand van de bijbel wij met elkaar in gesprek kunnen gaan over onze situatie in Groningen en dat in een brede oecumenische setting. Af en toe krijgen wij bij Kerk en Aardbeving vergezichten van nieuwe oecumenische interkelijke gemeenschappen in dorpen waar al lang geen kerk meer is. Of het realiteit gaat worden, weet ik niet, maar het is mooi om eraan te werken.

Tijdens mijn korte afwezigheid kunt u zich in contact stellen met de wijkouderling voor vragen en is Tjalling Huisman beschikbaar voor dringende gevallen.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland