Uit de pastorie 5

Zondag 10 april zal het kinderkoor Eigenwijs uit Ten Boer zijn medewerking verlenen aan de dienst in de Vredekerk. Het wordt een op kinderen van de basisschoolleeftijd gerichte dienst met als thema ‘de Goede Herder’. De liturgie bestaat voor een heel groot deel uit eenvoudige, vlotte liederen en ook het kinderverhaal zal op de beamer getoond worden.

De preek zal kort en eenvoudig zijn. Iedereen is welkom, niet alleen de kinderen van onze gemeente, maar ook vrienden, vriendinnen, neefjes en nichtjes, kleinkinderen. Neem ze vooral mee. Ook leden van onze gemeente die de kinderleeftijd ontgroeid zijn kunnen deze dienst als positief waarderen. Vieren met kinderen is immers altijd een feest.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland