Uit de pastorie 5

Een paar weken geleden heb ik gemeld dat ik een cursus of training contextueel bijbellezen ging volgen in Hydepark. Deze cursus is gegeven door mensen van Kerk in Aktie. Ik ging daar naar toe met Jacobine Gelderloos (onderzoeker Protestantse Theologische Universiteit Groningen) en Liebrecht Hellinga (predikant Baptistengemeente Appingedam). Contextueel bijbellezen is ontstaan onder invloed van de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika.  Mensen in armoedige omstandigheden en uitgebuit door de rijken daar, lazen de bijbel tegen deze achtergrond en werden heel erg bemoedigd en stonden op uit hun moeilijke omstandigheden. Bij Kerk en Aardbeving willen nu ook aan de slag gaan op deze manier. Wij gaan  mensen met elkaar in gesprek brengen rond de bijbel tegen de achtergrond van de aardbevingsproblematiek op  27 april 2017 om 20.00 uur in Open venster,  Scharreweersterweg 80, Appingedam. Dat is op Koningsdag, maar het viel niet mee om een datum te vinden. Bovendien is Koningsdag misschien niet eens zo’n slechte dag om met iets dergelijks te beginnen.

Lijkt u het u inspirerend om zoiets te proberen in een interkerkelijke groep (van baptisten tot rooms-katholieken en van vrijgemaakt gereformeerd tot doopsgezind) onder leiding van drie mensen die verschillend zijn, maar wel een bepaalde drive gemeen hebben met elkaar, meldt u dan aan bij ds. Marco Roepers, predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl of 0596-572929. We kunnen dan ook afspraken over het eventuele samen reizen naar Appingedam.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland