Uit de Pastorie 5

Komende vrijdag komt de gespreksgroep voor ouderen in Wiemersheerd weer bij elkaar. We beginnen om 9:45 uur in de grote vergaderzaal. Het onderwerp is hoofdstuk 6 uit de Paulusbrief aan de Romeinen. Het is een open groep, iedereen kan meedoen zonder aanmelding vooraf. Ook als u buiten Wiemersheerd woont en toch wilt komen bent u van harte welkom.

Zondag 8 februari zal het koor Voices meewerken aan onze dienst in de Vredekerk. Hoewel het koor uit Appingedam komt, zijn verschillende mensen van onze gemeente lid van het koor. Daardoor heeft het ook een bepaalde binding met onze kerk en ook andersom: hebben wij een bepaalde binding met dit koor. We zijn erg blij dat ze komen en dat ze nu een bijdrage leveren aan onze kerkdienst.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland