Uit De Pastorie 6

De meimaand is een bijzondere maand waarin  de natuur bont gekleurd is door de vele bloemen en de vogels zingen dat het een lieve lust is. Het is de maand om er op uit te trekken.

In gezang 977 “Ga uit, O mens en zoek uw vreugd” in het nieuwe liedboek, roept de dichter Paul Gerhardt op omdat ook te doen en al die pracht te bewonderen en te vieren dat God het leven heeft geschonken. De bloemen zijn immers met meer pracht bekleed dan koning Salomo en Gods goedheid weerspiegelt zich overal. Dat lijkt eenzijdig, want de natuur heeft ook een duistere kant. Aan het einde van het lied bezingt Gerhardt juist de hemel waarbij vergeleken deze aarde maar arm is. Dan lijkt hij weer juist op degenen die vinden dat dit leven niets is en dat de hemel het enige is dat telt. De crux van het lied zit in het vers waarin Gerhardt dicht: “God heeft zijn schepping goed gedaan / hoe zou ik zelf dan buiten staan. / Hij heeft de dood verdreven.” Dat gaat over Pasen, het feest waarin in de opstanding van Jezus de dood wordt overwonnen. Die hoop dat de dood verslagen is geeft Gerhardt de moed om door de duistere kant van de natuur heen te kijken en in het schone al iets van de hemel te ontwaren. Dat kunnen wij ook doen deze maand. Op 7 mei was de pelgrimstocht naar Bedum te voet en per fiets waarin wij konden zien hoe mooi Groningen is en hoe inspirerend. Ook op Hemelvaartsdag 25 mei is er voorafgaand aan de kerkdienst in Eenum de mogelijkheid om samen naar Eenum te lopen en te genieten van het landschap om ons heen.

Maar ook individueel kunnen we dat doen. Ikzelf geniet van 11 tot en met 14 mei van een kleine fietsvakantie. U kunt zich dan tot de wijkouderling, scriba of ds. Huisman wenden in geval van nood.

Bedankje
Eind april is onze tuin weer grondig onderhanden genomen door vrijwilligers uit onze gemeente. We willen ze hier hartelijk voor bedanken. Het ziet er een stuk beter uit zo en we zijn er heel blij mee.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland