Uit de pastorie 7

Vanuit de pastorie hebben we inmiddels een beter zicht naar alle kanten. Dat komt door de inzet van de vrijwilligers die de tuin onder handen hebben genomen en een aantal struiken stevig de maat hebben genomen en teruggezet. De tuin ziet er beter uit. We zijn erg blij met wat ze gedaan hebben. Hartelijk dank!

Pinksteren valt dit jaar op 15 en 16 mei. Het wordt een bijzonder Pinksterfeest omdat we het gemeenschappelijk vieren  met de andere gemeenten van het cluster Hogeland-Oost. Dat omvat de Protestantse gemeenten Spijk-Losdorp, Bierum-Holwierde-Krewerd, de Gereformeerde kerken     ‘t Zandt-Godlinze en Losdorp en de Hervormde Gemeente Maarland. Het is indertijd ingesteld als een van de clusters  binnen de classis Noordoost-Groningen waarbinnen de gemeenten onderling samenwerken en elkaar versterken met behoud van zelfstandigheid.

Deze Pinksterviering is de eerste gemeenschappelijke kerkdienst van het cluster. Een hele sprong voorwaarts omdat het nu voor alle gemeenteleden consequenties heeft dat er een cluster is. De dienst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk in ‘t Zandt. Men heeft uitvoerig zitten meten en rekenen en,  ja, alle kerkgangers passen erin. De voorgangers zijn ds. Jake Schimmel (de nieuwe predikant van Spijk-Losdorp), Anne Nijland (jeugdwerker van Bierum-Holwierde-Krewerd) en ondergetekende. Erg leuk om met twee jonge voorgangers samen te werken.

Theo Uil leidt een clustercombo en Jan Smid is de organist. Een echte grensoverschrijdende dienst wordt het en dat past helemaal bij het Pinksterfeest. Daarbij geldt: hoe meer zielen hoe meer vreugd.  Daarom vermeld ik het hier nog maar eens, misschien ten overvloede.

Een week later hebben we afscheid en bevestiging ambtsdragers. Eigenlijk is dat een logisch vervolg op het Pinksterfeest. Ook hier speelt de Heilige Geest een belangrijke rol. Het gaat ook hier om de toekomst van het Evangelie en de kerk. Hoe krijgt die gestalte, hoe kunnen we daaraan werken. Soms stellen we vast dat het anders gegaan is dan we ons hadden voorgesteld. Juist daarom is de Heilige Geest belangrijk. Om door God zelf bemoedigd en toegerust te worden als ambtsdragers bij dit werk.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland