Uit de pastorie 8

Op de afgelopen zondag (15 mei) kijk ik met veel plezier terug. Wat een feest was dat! Ik hoop dat dat feest als een krachtbron voor de kerken van het cluster mag dienen.  Als we onze krachten bundelen blijkt dat er heel veel mogelijk is en, zoals ds. Jake Schimmel het opmerkte, dat we Gods werkzaamheid kunnen opmerken als we onze ogen ervoor open doen. Dat is natuurlijk een geloofsuitspraak. Het gebed was een passende plaats om die te doen. Soms focussen we ons zo op negatieve dingen dat geloven haast onmogelijk wordt. Net zoals Maria bij het graf in het Johannesevangelie en de Emmaüsgangers in het Lucasevangelie Jezus niet opmerkten terwijl Hij het het was die tot hen sprak.

Geldt dat ook niet voor komende zondag: afscheid en bevestiging ambtsdragers: Kunnen we daar ook niet Gods werkzaamheid in zien?  Dat Gods werk doorgaat, ondanks dat we ons bepaalde zaken anders voorgesteld hadden. God gaat door en wijst nieuwe wegen in de tijd.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland