Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 4. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 8. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30

Uit de pastorie 9

Dit weekend is het bijna een jaar geleden dat wij 50 jaar Vredekerk vierden. Het was een prachtig feest met een goed bezochte Bijbelse quiltshow (voor foto’s zie www.bijbelquilts.nl) en een feestelijke dienst waarin verschillende jongeren een muzikale bijdrage hebben geleverd en de clubs een lipdubvideo lieten zien.

Ook begon en er tijdens de preek een steeds groter wordend koor gemeenteleden te zingen. Na het koffiedrinken was er de togamodeshow waarin vele gemeenteleden de rol van model op zich namen. Tenslotte was er de maaltijd afgesloten met een korte viering. Als tastbare herinnering hebben we de jubileumbundel gekregen met allerlei verhalen over de bouw en de geschiedenis van de kerk. Als u het boekje weer in wilt zien en u bent het kwijt dan is het nog altijd op de site te vinden (www.pknloppersummaarland.nl/programmaboekje-vredekerk-50-jaar/). Ook de foto’s van dat feest staan nog steeds op de site.

Tijdens dat feest vierden wij ook dat we als gemeenschap in de Vredekerk samen komen. De grondslag van die gemeenschap is het geloof in God die ons roept en zichzelf aan ons meedeelt in Woord en sacrament. Komende zondag vieren we weer het sacrament van de tafel. God deelt zich mee in brood en wijn aan ons omdat Hij zijn liefde met ons wil delen.

Ds. Marco Roepers

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.