Uit de pastorie 9

Komende zondag 23 juli zal Gerjan Voshart belijdenis van zijn geloof afleggen. Dat betekent een bijzondere zondag voor zowel Gerjan als onze gemeente. Zo vaak komt het in onze gemeente niet meer voor dat jongeren deze stap zetten. Gerjan  voelt zich zo aangesproken door het geloof dat hij er zich graag openlijk voor uitspreekt in onze zondagse eredienst. Ik hoop en bid dat  meer mensen de waarde van het geloof zien. Het geloof maakt  de mens. Het doet een mens inzien wie hij is tegenover het aangezicht van God.  Wie je bent in de ogen van God, dat is diepste en grootste waarheid.  Dat maakt het geloof van fundamenteel belang. Het is prachtig dat Gerjans stap dat zichtbaar maakt en het is fantastisch dat Gerjan die in het midden van onze gemeenten (Loppersum en Maarland) gaat zetten.

Na zondag heb ik 3 weken (t/m zondag 13 augustus) vakantie. Voor contact met de kerk kunt u zich dan melden tot de scriba of uw wijkouderling.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland