Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 4. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 8. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30

Uit de pastorie 9

De dagen worden merkbaar langer en inmiddels staat maart op de kalender. De winter loopt ten einde en het voorjaar staat voor de deur. In de kerk zijn we bezig met de veertigdagentijd waarin we stil staan bij het lijden en de kruisdood van Jezus. We hebben geen project, maar we zingen wel het lied met Open Handen dat over de lezingen van de veertigdagentijd gaat. Ook beginnen de voorbeden met een gebed door een kind.

De veertigdagentijd wordt afgesloten door de Stille Week. In de meditatie schreef ik al dat ook in die tijd wij de gemeente van de opgestane Heer blijven. We staan stil bij het lijden van onze Heer in de wetenschap dat hij opstaat uit de dood. Ik hoop dat het geloof in de opgestane Heer ook in moeilijke tijden in onze eigen leven een licht mag laten schijnen. Dat de dood niet het laatste is, maar het leven dat God ons schenkt.

ds. Marco Roepers

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.