Uit de pastorie 9

De dagen worden merkbaar langer en inmiddels staat maart op de kalender. De winter loopt ten einde en het voorjaar staat voor de deur. In de kerk zijn we bezig met de veertigdagentijd waarin we stil staan bij het lijden en de kruisdood van Jezus. We hebben geen project, maar we zingen wel het lied met Open Handen dat over de lezingen van de veertigdagentijd gaat. Ook beginnen de voorbeden met een gebed door een kind.

De veertigdagentijd wordt afgesloten door de Stille Week. In de meditatie schreef ik al dat ook in die tijd wij de gemeente van de opgestane Heer blijven. We staan stil bij het lijden van onze Heer in de wetenschap dat hij opstaat uit de dood. Ik hoop dat het geloof in de opgestane Heer ook in moeilijke tijden in onze eigen leven een licht mag laten schijnen. Dat de dood niet het laatste is, maar het leven dat God ons schenkt.

ds. Marco Roepers

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.

PKN Vredekerk Maarland