april 2013

Voor de kronieken van onze gemeente is de volgende gebeurtenis de moeite waard om vermeld te worden. Het gebeurde tijdens de begrafenisdienst van Harmina van der Laan op donderdag 11 april. Tijdens de preek viel het licht uit en ook de geluidsinstallatie en het orgel lieten het afweten: een stroomstoring. In de hal bleef het licht wel branden en later bleek ook de keuken nog elektriciteit te hebben. De dienst hebben we vervolgd  door met stemverheffing te spreken en zonder begeleiding de liederen te zingen. Na afloop van de begrafenis bleek dat de oorzaak van de storing in de grond zat, dat wil zeggen in een kabel naar de kerk toe. De monteurs constateerden in de pastorie dat ook hier een fase was uitgevallen. Wij hebben toen verschillende uren zonder elektriciteit gezeten alvorens de oorzaak, op de kruising van Pastoriepad en tegelplein voor de kerk, opgespoord en verholpen was.

Een uitzonderlijke gebeurtenis. Toch is de dienst er gewoon om verder gegaan. We zijn wel afhankelijk van elektriciteit, maar kerkdiensten kunnen we blijkbaar nog steeds houden zonder. Daarvoor is vooral geloof en vertrouwen nodig. En dat geldt voor alles in de kerk. De basis ervan is geloof en vertrouwen. Dan kunnen we bouwen.

Verder een woord van dank. Voor de bloemen die wij geheel onverwacht uit de kerk mochten ontvangen. Ik was er door overrompeld omdat ik het niet had zien aankomen. Maar het gebaar waardeer ik er niet minder om.

Verder een woord van dank voor de tuinploeg. Zij spannen zich weer in om de wildgroei in de pastorietuin weer onder controle te krijgen. We zijn er erg blij mee. Hartelijk dank!

 

ds. Marco Roepers

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland