Uit de pastorie augustus 2020

Vlak voor de vakantie schreef ik in de kerkbode dat we hadden ondervonden dat onze plannen maar betrekkelijk zijn. Zoveel zaken die we hadden ge­pland waren in die tijd niet doorgegaan. En dat be­trekkelijke gold ook voor de vakantieplannen. We kunnen wel iets plannen, maar of het allemaal wel zo zal gaan als we hopen is maar de vraag. Gelukkig konden we weer op vakantie, maar het was wel met onzekerheden omgeven. Nu terugblikkend op mijn vakantie blijkt dat  ik in mijn vakantie twee lange meerdaagse fietstochten heb gemaakt. Een naar Noord-Luxemburg en terug en 1 naar Texel (via Nieuweschans en de Houtribdijk tussen Lely­stad en Enkhuizen ) Ik heb, geloof ik, nog nooit zo­veel gefietst tijdens een vakantie. En het ging allem­aal erg mooi, zonder tegenslagen (wel regen, maar geen hittegolf). Verwonderlijk dat ik juist zo’n vakantie kon houden in Coronatijd.  Ik ben dankbaar dat het zo is gegaan en het leert mij dat zelfs als het lijkt dat er weinig mogelijk is, er toch veel kan gebeuren. Dat geeft hoop en leert ons de dingen die gebeuren meer te waarderen.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland