Uit de pastorie december 2020

Uit de pastorie

Kerst in Coronatijd. Het zal een heel andere kerst worden dan anders. De familiebezoeken en diners, de andere uitjes. Wat kan er nog van doorgaan en hoe kunnen ze doorgaan? Ook in de kerk vragen we ons al langere tijd af hoe we kerst kunnen vie­ren in onze diensten. De kerstnachtdienst gaat door zonder kerkgangers omdat zoveel mensen al­leen in die avond naar de kerk komen en die willen we eigenlijk niet buitensluiten. Dus iedereen kan die dienst online volgen via YouTube en kerkom­roep. Meer over deze dienst leest u elders in Op De Hoogte.

De kerstochtend kan wel bezocht worden door kerkgangers. Met hoeveel precies weten we niet. Op het moment is het 30 kerkgangers, maar of dat met kerst ook zal zijn hebben we maar af te wach­ten. Stiekem hoop ik op meer. De dienst begint om 9:30 uur en ik (ds. Marco Roepers) ben de voor­ganger. Muzikale medewerking wordt verleend door Laura Smit en een aantal van haar muzikale vrienden uit Jong Vocaal Groningen, waaronder een pianist. Zij zullen ook de zang verzorgen in die dienst. Hoe het er precies uit zal zien weet ik op dit moment nog niet. Wel zal de dienst uitgezonden worden op YouTube en Kerkomroep. U vindt de uitzendingen daar door te zoeken op Vredekerk Loppersum.

Momenteel ben ik aan het lezen in Onder de scha­duw van uw vleugels van Jochen Klepper. Het is een dagboek uit de periode 1932-1942. Het hoofdarti­kel van de vorige Op de Hoogte gaat over hem. Hij was getrouwd met een Joodse vrouw en het Nazire­gime maakt hem het leven steeds onmogelij­ker. De wereld wordt steeds vreemder en angst­aanjagender om hem heen. Het hakenkruis tekent steeds meer de wereld om hem heen als een angst­aanjagend symbool van onheil. Zijn gezin wordt tot een soort vrijplaats waar alles in het teken staat van trouw en liefde. Kerst blijft een bijzonder feest voor hem. Ook in die donkere tijden doen de kerst­bomen en lichtjes hem veel. Maar het gaat bij hem niet om alleen de kerstsfeer, maar ook om de in­houd, dat God uit de lichte hemel kwam om gebo­ren te worden in deze donkere wereld. Als dat voor Jochem geldt in die periode, en toen was de wereld nog donkerder dan nu, hoeveel te meer geldt dat dan nu voor ons. Ook nu is God dichtbij ons, al is het geen gemakkelijke tijd. Hij houdt van ons, on­voorwaardelijk. Dat is wat wij vieren in deze tijd.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland