Uit de pastorie februari 2021

We zijn nog lang niet af van de Coronacrisis. Ik had vorig jaar veel moeite met de 1,5 meter samenleving. Nu merk ik dat, als ik een film zie waar mensen heel dicht bij elkaar staan, ik geschokt ben. Zo heb ik die 1,5 meter al min of meer geïnternaliseerd, hoewel  die afstand in het dagelijks leven nog lastig kan zijn. 

De vaccinaties gaan niet in het tempo waarop ik had gehoopt. Daar was ik teleurgesteld over en opstandig, omdat het erg urgent is gezien de varianten van het virus die intussen zijn ontstaan.

Maar het is zinloos om me daar op die manier druk over te maken. De situatie verandert er niet door. We zitten echt in een pandemie, zoals die veel vaker in de geschiedenis van de mensheid is opgedoken. Beter is het mij te voegen in de situatie en mij er op in te stellen dat  wij nog lang niet van Corona af zijn.

Het internet betekent op dit moment veel voor ons. We zenden onze kerkdiensten erover uit dankzij ons technisch team dat zondag aan zondag klaar staat. Internet was iets wat wij er naast deden. Nu is het een kern geworden van ons kerkzijn. Misschien is dat wel goed, dat wij dankzij Corona leren om het internet serieus te nemen.  Worden we niet in deze situatie geroepen om te kijken of we ook als virtuele gemeenschap vorm kunnen krijgen?  Ik denk dat we misschien ook maar moeten gaan denken aan een  gespreksgroep  of een groothuisbezoek via Google Meet of Zoom. Er zijn vast nog meer mogelijkheden te bedenken. 

Een van de dingen die we begonnen zijn is de e-mail nieuwsbrief. In de week voor zondag 7 februari bedachten we dat het beter zou zijn om de gezamenlijke dienst niet vanuit de Petrus en Pauluskerk uit te zenden maar via de Vredekerk omdat we daar met beeld via YouTube kunnen uitzenden. Dat konden we niet meer meedelen via de Kerkbode maar wel via de Nieuwsbrief. Daar bleek hij dus weer onmisbaar. Bent u nog geen lid van de nieuwsbrief dan kunt u zich opgeven via de website. Rechts bovenaan staat een kadertje met daarboven de tekst Nieuwsbrief Vredekerk (op een mobiel moet u helemaal naar beneden te scrollen omdat kadertje vinden). Daar vult uw e-mailadres in en klik op inschrijven. U ontvangt dan een e-mailbericht in het Engels met een lange link waarop u moet klikken. Dan bent u ingeschreven en ontvangt u de volgende Nieuwsbrief.

Lukt dat niet, stuur dan een e-mailtje naar nieuwsbriefvredekerk@pknvredekerkmaarland.nl met het verzoek om u in te  schrijven. Dat e-mailadres kunt u nu ook gebruiken als u een bericht hebt voor de nieuwsbrief. Dat u dit e-mailadres hiervoor kunt gebruiken is nieuw. Zo ziet u dat wij toch bezig blijven met het bedenken van nieuwe dingen.

Ds. Marco Roepers  

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland