Uit de pastorie juli 2020

Afscheid ds. Tjalling Huisman

Zondag 21 juni nam Tjalling afscheid in een goede dienst, zeker gezien de beperkingen van de Coronacrisis. Ik had als consulent van de wijkge­meente Maarland ook een taak in de dienst. Toch had Tjalling veel liever een afscheid gehad met de hele gemeente in de kerk. Misschien dat dat vol­gend jaar kan gebeuren. Ik heb tien jaar met hem samengewerkt en een van de dingen die ons bond (en bindt) is de focus op de mensen. Het gaat om de mensen. Ik wens Tjalling veel goeds in Eindhov­en-Zuid toe en wellicht treffen we elkaar wel er­gens weer.

Dienst 5 juli

5 juli is mijn laatste dienst voor de vakantie. De kerkenraad heeft besloten dat de diensten niet opengaan voor kerkgangers tot begin september. Het wordt dus een gewone kerkomroep en -YouTu­be dienst.  Het adres van de Kerkomroeppagina van onze kerk is www.kerkomroep.nl. Onze YouTubepagina kan gevonden worden door op YouTube te zoeken naar “Vrede­kerk Loppersum”.

In onze Nieuwsbrief krijgt u een rechtstreekse link naar de komende uitzending op YouTube. U kunt zich opgeven voor de Nieuwsbrief via onze websi­te. Rechtsboven op de site staat ‘Nieuwsbrief Vre­dekerk’. Door in het kadertje uw e-mailadres in te voeren en op verzenden te klikken geeft u zich op voor de Nieuwsbrief. U ontvangt dan een engelstal­ig mailtje met een link. Door op die link te klikken bevestigt u dat u het zelf was die het e-mailadres heeft ingevoerd. 

Vakantie

Ik heb vakantie van 6 juli tot 2 augustus. U kunt zich in noodgevallen wenden tot uw wijkouderling of de scriba. 

Velen gebruiken de vakantie om te gaan liggen op het strand. Ook ik maak plannen om te gaan liggen tijdens mijn vakantie maar dan op mijn fiets. Die ontspanning is in onze tijd voor heel veel mensen noodzakelijk. Al in 1922 schreef H. Cleyndert Azn: “De Engelschsprekende volken zijn m.i. te benijden om hun mooie woord recreation: Herschepping van ziels en levenskrachten” Hiermee introduceer­de hij het woord recreatie in de Nederlandse taal.  Hij schreef er later nog meer over: Het “Bij uitstek de natuur is, die ons kan brengen tot werkelijke re-creatie, d.i.  de herschepping van lichaam en ziel, en tevens de bezinning en de bezieling, die wij vaak zoozeer van noode hebben en die ons tot een ander en beter mensch kunnen maken” “Aldus leidt de liefde voor de Natuur en het landschap niet tot na­tuur-aanbidding, doch tot ontzag voor het Wonder der Schepping”

Recreatie had dus voor de man die het woord in onze taal introduceerde ook een sterk religieuze strekking. De herschepping die wij daarin ervaren is een herschepping door God. Ik denk dat Cleyn­dert een hele waardevolle invulling van recreatie heeft gegeven. Ik hoop na de vakantie weer als her­schapen aan de slag te kunnen gaan.

 ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland