Uit de pastorie juli 2021

Wanneer u dit leest is mijn vakantie ongeveer begonnen. In geval van nood kunt u in die periode bij uw wijkouderling terecht.

Voordat het zover is moet er nog wel het een en ander geregeld worden.  Op het moment dat ik dit schrijf zijn er door de regering belangrijke versoepelingen van de coronaregels aangekondigd voor 26 juni. We weten echter nog niet wat dat gaat betekenen voor de kerken.  Vervolgens moeten we ook nog besluiten hoe we dat gaan vertalen voor de Vredekerk.

Op 8 augustus mag ik ds. André van den Bor verbinden aan Maarland in een dienst in de Petrus en Pauluskerk. De liturgie voor deze dienst moet worden gemaakt evenals de rest van het programma.  Ook daarvoor zal in de weken voorafgaand aan de vakantie een en ander moeten gebeuren. Maar het is een feestelijke  gebeurtenis en ik hoop dat er ‘s middags om 14:30 uur zoveel mogelijk kerkgangers bij kunnen zijn.

ds. Marco Roepers 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland