Uit de pastorie maart 2021

Wanneer u dit leest, naderen we de Stille Week, de week voor Pasen waarin Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag vallen. In de kerk is deze week vanouds een periode van concentratie op het lijden en sterven van Jezus. Vandaar ook de grote hoeveelheid diensten waarover u elders in het blad kan lezen. De dienst van Witte Donderdag, waarin de instelling van avondmaal centraal staat, is de eerste dienst waarin we het avondmaal bedienen sinds het begin van de Coronacrisis. Het is ook de eerste dienst waarin weer 30 kerkgangers kunnen worden toegelaten. Dat zijn er veel te weinig om met de hele gemeente avondmaal in de kerk te kunnen vieren. We hebben wel een manier gevonden om ook op afstand, via het scherm en ook via de kerkwebradio, het avondmaal mee te kunnen beleven.

Op Goede Vrijdag lezen we het hele lijdensevangelie met een korte meditatie en gebed. Persoonlijk vind ik het door zijn ingetogenheid altijd een intense dienst. Ook hier kunnen 30 kerkgangers aanwezig zijn, maar natuurlijk zenden we dienst ook uit via YouTube en Kerkomroep.

Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus met een feestelijke dienst. Normaal zou Loppersum’s Harmonie hier de begeleiding verzorgen maar dat kan door de Coronacrisis niet doorgaan. Toch denken we een manier gevonden te hebben waardoor ze kunnen meewerken aan de dienst. We zijn bezig geweest met een thuis opgenomen video waarin ze koraal spelen. Mocht het u niet duidelijk zijn wat we hier mee bedoelen dan kunt u het dan zien in de dienst hopelijk. Ik ben er in ieder geval enthousiast over, al ben ik ook benieuwd naar het resultaat.

Maar niet alleen via kerkdiensten kunnen we stilstaan bij het lijden en opstanding van Jezus. Er wordt dit jaar ook een Paas-challenge gehouden in Loppersum. Ina van der Ploeg en Els Zwerver zijn erg enthousiast bezig geweest met de voorbereiding. U kunt elders het bericht over en de uitleg van de Paas-challenge door Ina en Els lezen  Ik ben heel benieuwd  hoe het precies gaat worden. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen binnen en buiten onze gemeente mee gaan doen. 

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland