Uit de pastorie okt 2021

De Start- of inspiratiezondag is achter de rug en veel activiteiten gaan weer beginnen. Bij deze editie van Op de Hoogte zit ook het Winterwerk Programmaboekje waarin de activiteiten staan van heel het cluster (de samenwerkende gemeenten Spijk-Losdorp, Bierum-Holwierde-Krewerd,  Zandt-Godlinze, Maarland en de Vredekerk). Ook de activiteiten van de Vredekerk staan er uitgebreid in. Mijn activiteiten in dat boekje zal ik hier kort even opsommen:

Catechese voortgezet onderwijs. Voor alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Eerste avond op maandag 4 oktober 2021 om 19:30 uur in de Vredekerk.

Johannesleeskring.  Samen het Johannesevangelie nauwkeurig doorlezen. Eerste avond op donderdag 14 oktober 2021 om 20:00 uur bij de familie Bakker (Fruitlaan 8 in Loppersum)

Gespreksgroep Wiemersheerd. De gespreksgroep Wiemersheerd voor mensen binnen en buiten Wiemersheerd komt bij elkaar op de vrijdagen 1 oktober, 5 november en 3 december 2021 in de huiskamer op de derde etage van Wiemersheerd. De aanvang is 10:30 uur. In januari 2022 neemt ds. André van de Bor de groep over.

Ontmoeten. In het winterwerkboekje staan mogelijkheden te over om elkaar te ontmoeten na de Coronatijd. Dus kom naar onze activiteiten om u weer te verdiepen in de vragen naar de essentie van het leven en het geloof in God.  Hoe kunnen we ons weer laten bezielen door wat de traditie en de Bijbel ons aanreiken. 

Een activiteit die niet van de kerk is maar van de zorgcoöperatie, is de koffieochtend op dinsdag van 10.00 – 11.30 in Ons Dorpshuis (Wirdumerweg 21).  Die bezoek ik geregeld en tref daar dorpsgenoten, waaronder ook verschillende gemeenteleden. Het is er erg gezellig en ik kan u een bezoekje aanraden.

Voor de kerkdiensten is geen aanmelding meer verplicht, dus we hopen dat steeds meer mensen die weer weten te vinden. De nieuwe geluidsinstallatie wordt door velen als een sterke verbetering ervaren.  Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Dus kom!

Vredekerk digitaal. De uitzendingen van de kerkdiensten op Youtube.com/vredekerkloppersum gaan gewoon door. We hebben ontdekt dat deze uitzendingen sterk in een behoefte voorzien.  Het team dat deze verzorgt wordt intussen uitgebreid.  

De regels rond Corona mogen dan sterk versoepeld zijn, ze zijn er nog wel. En nog steeds kunnen er wijzigingen optreden, waaraan de kerken zich aanpassen. De snelste manier om u op de hoogte te brengen is de Nieuwsbrief van de Vredekerk. U kunt zich daarvoor aanmelden door uw e-mail adres op te geven via de link rechtsboven in op deze site . Lukt dat niet dan kunt u altijd een e-mail sturen naar nieuwsbriefvredekerk@pknvredekerkmaarland.nl  met het verzoek om ook de nieuwsbrief te ontvangen. Uw e-mailadres wordt dan handmatig toegevoegd.   

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland