Uit de pastorie oktober 2020

De kerkenraad heeft besloten tijdens de kerkdien­sten de gemeente weer te laten zingen. Wel wordt het opgebouwd. We beginnen op zondag 6 oktober met het slotlied en breiden dat geleidelijk aan uit. 

Nadat de kerkenraad besloten had om in septem­ber weer kerkgangers toe te laten in de diensten was dit een logische volgende stap. Het is toege­staan volgens de regels van de overheid en de ker­kenraad wil alles zorgvuldig doen. We hebben ge­lukkig een heel ruim kerkgebouw met voldoende ventilatiemogelijkheden. Wat eerst een veel te rui­me jas leek te zijn, komt ons nu erg goed van pas

Ook veel andere organisaties wijken nu uit naar ons kerkgebouw. Het is zelfs zo druk dat de kerk­zaal wordt gebruikt op doordeweekse dagen. Ook is het niet meer zo vanzelfsprekend dat er ruimte beschikbaar is wanneer we er een bijeenkomst wil­len beleggen. Wat mij betreft is gastvrijheid een groot goed en nemen we dit ongemak voor lief. Zo kunnen we kerk in het dorp zijn. Wat mij betreft is dit een positieve ontwikkeling bij alle coronanarig­heid.

Over Coronanarigheid gesproken. Kerst nadert met rasse schreden en we beginnen er voorzichtig aan te denken. Maar hoe zal het dan zijn? Zijn dan mis­schien de mogelijkheden die we hebben door de tweede golf al teruggeschroefd? Zelfs als dat niet het geval is zijn er vragen rond de Kerstnacht­dienst. Een volle kerstnachtdienst lijkt mij uitgeslo­ten. Dat spijt mij wel omdat we graag iedereen ver­welkomen en dan een kerstkransje en chocolade­melk geven. Dat zal ook wel lastig worden. Vragen te over en antwoorden hebben we nog niet.

Ook De Kerk Draait Door heeft te maken met Co­ronamaatregelen. Op 5 november ontvangen we in de Petrus en Pauluskerk als gast colomnist en na­tuurboekenschrijver Koos Dijksterhuis. Ook dat zal anders zijn dan normaal. Opgave zal verplicht zijn, de bezoekers moeten 1,5 meter uit elkaar zitten (als ze niet tot een huishouden behoren) etc. etc. Maar binnen de beperkingen zien we toch de mo­gelijkheid om een avond te organiseren.

Zo willen we, binnen de beperkingen en zorgen die er zijn, toch kerk zijn vormgeven. Maar de kerk vormgeven is uiteindelijk iets van geloof. Het ge­loof dat God met ons is en dat de Geest ons wegen wijst in de tijd.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland