Uit de pastorie week 6

Komende vrijdag 7 februari  is er weer een gespreksgroep in Wiemersheerd, in de grote vergaderzaal beneden om 9:45 uur. De gespreksgroep is bedoeld voor ouderen binnen en buiten Wiemersheerd en staat onder mijn leiding. We hebben het over de apostel Paulus en lezen in deze serie zowel uit Handelingen als uit de brieven van Paulus. Deze keer staan wij stil bij Filippenzen 3.

Maandag en dinsdag volg ik een cursus in Hydepark in Doorn. Het is een cursus in het kader van de Permanente Educatie voor predikanten. De cursus heet “Leren, een leuk en pijnlijk proces”  en wordt gegeven door dr. A. De Kock. Het gaat over leiding geven aan leergroepen zoals catechese en vorming en toerusting. Ds. Tjalling Huisman is beschikbaar als waarnemer.

Donderdag 13 februari om 20.00 uur is er in de Vredekerk een gespreksgroep “Goed van God denken” aan de hand van het gelijknamige boek van J.H. Gunning jr. We hebben de vorige keer het hoofdstuk “Taalbederf door kerkelijke strijd” gelezen. Verrassend was hoe leerzaam en actueel is wat Gunning meer dan 130 jaar geleden schreef. Geschreven in een voor ons weelderige stijl blijkt het toch verrassend helder en to the point te zijn. Komende keer gaan we bezig met “Is er ook vergeving der zonden zonder Middelaar” (blz. 17) Een ouderwets aandoende titel, maar Gunning is in gesprek met opvattingen die ook nu bijzonder actueel zijn en waar hij een heel creatief en goed doordacht antwoord op geeft. Als u een gewoon een keer mee wil doen, van harte welkom. Het boekje waaruit we lezen is J.H. Gunning jr.: Goed van God denken, teksten uit Magdalena, uitgeven door Boekencentrum ISBN 9789023924951

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland