Uit de vergadering van het cluster Hogeland-Oost

Op 6 november kwam het cluster weer bijeen, dit keer in de Vredekerk in Loppersum.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Het grootste deel van deze vergadering was voor de inbreng van onze spreker, dominee Rudolf Setz. Hij is de oprichter van Assen Zoekt, dat is een bijzondere gemeente gelinkt aan de Christelijk Gereformeerde kerk (maar ook met banden met de PKN). Het eigene van Assen Zoekt is dat het wil beginnen vanuit relaties, vanuit huiskamergesprekken en buurtactiviteiten. Niet de gemeente of het kerkgebouw is het uitgangspunt, maar samen met buurtgenoten het gesprek over geloven aangaan. Dat gebeurt vaak in huiselijke sfeer tijdens de maaltijd. Iedereen is daar welkom, geloof of geen geloof. Ook worden er vanuit deze huisgroepen activiteiten georganiseerd in de buurt. Zo is er in Assen langzamerhand een nieuwe kerk gegroeid, die bestaat uit huisgroepen maar die ook een gezamenlijke kerkdienst kent. Dit begin, vanuit de huiskamer, hoort tot de basisstructuur van de kerk. In Handelingen 2 komt de eerste christelijke gemeente bijeen op twee plaatsen: thuis en in de tempel. Veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar spiritualiteit, waarom kloppen zij dan niet bij de kerk aan? In deze post-christelijke tijd is voor velen de kerk iets van vroeger. De vele mensen die op zoek zijn, zoeken het dus niet in de kerk. Maar hun zoektocht heeft wel te maken met dingen die juist in de kerk belangrijk zijn:

  • spiritualiteit
  • zoeken naar relatie
  • manieren om van betekenis te zijn (voor anderen) in je leven.

Deze dimensies spelen ook in de kerk:

  • verbinding met God – boven
  • verbinding met elkaar – binnen
  • verbinding met de wereld – buiten

Deze driehoek van dimensies is belangrijk voor elke gemeente. De aanwezigen uit de vijf clustergemeenten waren onder de indruk van het verhaal en de inzet van Assen Zoekt. Tegelijk gaven zij aan dat ze niet zomaar mogelijkheden zien om zoiets ook in de dorpen te beginnen. Is de context van een dorp niet heel anders dan die van een stad? Volgens Rudolf Setz kan de werkwijze van Assen Zoekt in elke context: als je relaties aangaat met anderen, vragen stelt en ruimte geeft – dan kan het zijn dat geloof gewoon gebeurt. Nog wat andere punten uit deze clustervergadering: Anne Nijland en haar man hebben een zoon gekregen, Job! Vanaf Pinksteren zal Anne weer leiding gaan geven aan het clustercombo. Alle initiatieven in gemeentes tot die tijd, juicht zij toe. Vanuit het platform Kerk & Aardbeving zijn twee deeltijds geestelijk verzorgers voor het aardbevingsgebied aangesteld: Jitse van der Wal en Melissa Dales. Ze beginnen per 1 december met de Proatbus. De leiding van het jeugdwerk in het cluster is in overleg geweest. Er ligt een initiatief van twee jongere gemeenteleden uit ’t Zandt om jeugddiensten op te zetten in de regio.Verder ligt er een plan voor een gezamenlijke filmavond en voor een Taizéreis. Alle gemeentes van het cluster zijn ervoor om één zondag per jaar een kanselruil te organiseren: de voorgangers besluiten in onderling overleg welke zondag dat wordt, wie waar voorgaat blijft een verrassing.Waarschijnlijk lukt het niet meer voor volgend jaar en beginnen we hiermee in 2020.

Namens het cluster Hogeland-Oost, de voorzitter van het cluster,

Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)
De scriba van het cluster, Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland