Uit de vergadering van het cluster Hogeland-Oost

Op 10 april kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Zeerijp.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Het hoofdonderwerp was ook deze vergadering vernieuwing.

We gingen met elkaar in gesprek over de volgende stellingen:

  • In mijn gemeente mis ik de cultuur / gewoonte om over mijn geloof en mijn ongeloof te praten.
  • In mijn gemeente ervaar ik de liefde van Christus
  • Ik denk dat in mijn gemeente iedereen gezien wordt.
  • In mijn gemeente ervaar ik een sterk moeten.
  • In mijn gemeente leren we ook van niet-gelovigen.
  • In mijn gemeente wordt mijn geloof gevoed.
  • Wat mij ten diepste raakt in mijn gemeente is……………………………

Dat gesprek gebeurde eerst in gemengde groepen, in elke groep was iedere gemeente vertegenwoordigd. Daarna werd het gesprek voortgezet in gemeentegroepen. De vraag daarbij was: Welke vernieuwingspunten voor jouw gemeente kun je uit de gesprekken halen?

Wat vaak werd genoemd, was de vraag hoe je omgaat met mensen die buiten beeld raken. Verder werd er op gewezen hoe belangrijk het geloofsgesprek is, maar ook dat het goed is om samen iets te doen. Niet ieder mens is een prater, veel mensen zijn meer doeners.

Andere onderwerpen die ter sprake kwamen:

Er is een nieuwe redactrice gevonden voor het gezamenlijke aanbod Vorming & Toerusting / Bezinning & Groei. Haar naam is Aafke Dijkman, zij komt uit de gemeente Spijk-Losdorp.

Het clustercombo gaat goed, maar het is niet duidelijk of de aanjager en coördinator Anne Nijland na dit jaar nog verder gaat met haar werk. Er wordt met haar gesproken over de voortgang van het clustercombo.

Verder kwam de vraag ter tafel of de voorgangers van het cluster met elkaar van kansel zullen gaan ruilen.

Die vraag wordt eerst aan de kerkenraden voorgelegd.

Namens het cluster Hogeland-Oost,

De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)

De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland