Uit de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 23 november kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Bierum. Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Op deze clustervergadering hebben we al kort vooruitgekeken naar Pinksteren. Op zondag 20 mei hopen we weer gezamenlijk als cluster Pinksteren te vieren. Het is iedereen bevallen om samen te komen in de Vredekerk in Loppersum. De kerkzaal is groot genoeg en er is ook genoeg ruimte om na afloop van de dienst wat te drinken en na te praten. Met Pinksteren 2018 zullen er andere voorgangers zijn, maar net als dit jaar zal het clustercombo onder leiding van Anne Nijland weer spelen. Bovendien zal het clustercombo het komend jaar in elke gemeente van ons cluster meedoen aan een kerkdienst. Wil je ook meespelen in het clustercombo, neem dan even contact op met je voorganger. Een ander agendapunt was het gezamenlijke aanbod van Vorming & Toerusting,  in sommige gemeentes ook wel Bezinning & Groei genoemd. We zijn erg blij dat ieder de mogelijkheid heeft om mee te doen aan activiteiten in een andere gemeente. Maar nu Hetty Werkman stopt met de redactie van het gezamenlijk aanbod, moet er wel iemand gevonden worden die dit over wil nemen. Bent u / ben jij handig met het werken met een computer, dan zoeken we u / jou misschien. Het is niet al te veel werk: het rangschikken van het aanbod en het redigeren (alles wordt digitaal aangeleverd).

Hoofdonderwerp op deze vergadering was ‘vernieuwing’. Ds. Gerard Knol nam ons mee in een zoektocht naar vernieuwing. Wil je als kerk aan vernieuwing doen, dan zul je binnen je gemeente het gesprek moeten voeren over je eigen geloof. Dat gesprek voerden we op deze vergadering in tweetallen. Daarbij hadden we het over vragen als: Wat is je bron en wat verstopt je? Wat is jouw ervaring van de realiteit van God?

Aan het eind van de avond besloot de vergadering om de volgende keer verder te praten over ‘vernieuwing’. Aan het laatste punt van bespreking  welke vernieuwingspunten zie jij en wat kun jij /wil jij doen – waren we nog niet toegekomen. Wordt vervolgd. Namens het cluster Hogeland-Oost, de voorzitter van het cluster,

Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd), de scriba van het cluster, Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland