Uit de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 22 maart jl. kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Spijk.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Op deze vergadering hebben we de resultaten besproken van de “operatie mystery guest”: iedere gemeente heeft bezoek gehad van een aantal anonieme gastbezoekers vanuit een andere gemeente. Zij zijn met vragen op stap gestuurd en hebben van hun bevindingen een verslag gemaakt.

Die verslagen over de eigen kerkdiensten heeft iedere gemeente gekregen om te bespreken. Dit aan de hand van de vragen: wat valt je op & wat ga je daar mee doen?

De inleiding op de bespreking werd verzorgd door Jan Koning, die vertelde hoe zij het ervaren heeft om voor het eerst over de drempel van de kerk te stappen. Het was een persoonlijk verhaal, dat veel indruk maakte.

De bedoeling van “operatie mystery guest” was om onszelf als gemeenten een spiegel voor te houden: hoe komen we – in onze kerkdiensten  over op een buitenstaander? In de verslagen vonden de gemeenten veel herkenning van hoe het gaat in de plaatselijke kerkdienst. Ook noteerde iedere gemeente één of meer verbeterpuntjes.

Verder is er een voorstel van jeugdwerker Anne Nijland besproken voor een clustercombo. In de Pinksterdienst heeft een aantal jongeren onder leiding van Anne een deel van de liederen begeleid. Het voorstel is nu om elke gemeente eens per jaar de mogelijkheid te bieden om in de dienst gebruik te maken van het clustercombo. Dit voorstel wordt aan de kerkenraden voorgelegd. Het clustercombo is overigens niet persé een vaste groep, per dienst kan het verschillen hoe de samenstelling is. Jongeren die belangstelling hebben om mee te spelen, kunnen dat melden bij hun kerkenraad.

Ook kwam er nog het idee ter tafel om eens met alle kerkenraden van het cluster samen te komen. Het lijkt ons als clustervergadering goed dat de kerkenraden kennis met elkaar maken, we doen immers steeds meer samen. In eerste instantie zou het gaan om een eenmalige bijeenkomst, de vergaderdruk is tenslotte al hoog genoeg. Aan de kerkenraden is de beslissing of zij zo´n ontmoeting zinvol vinden.

Namens het cluster HogelandOost,
De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN BierumHolwierdeKrewerd)
De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. LoppersumMaarland)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland