Uitnodiging: Alpha-cursus met de PKN- en GKV Loppersum

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus heeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je…

…meer wilt weten over het christelijk geloof
…wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
…nieuwe mensen wilt ontmoeten van andere kerkgemeenten
…je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals:

Is er meer?
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
Hoe relevant is het christelijk geloof?
Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus ga je in tien weken tijd bezig met het persoonlijk christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over een interessant christelijk thema. Daarna praat je in kleine groepjes door.

De cursus duurt 10 avonden en zal beginnen half september. Lijkt het je wat? Meld je aan bij de onderstaande contactpersonen.

Van harte welkom!

Meer informatie?

Contactperson: Jolanda, Bijlholt, Marco Roepers, Gerjan Voshart
Tel. nr. 06-20689305

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland