Unieke musical in PKN kerk te Middelstum.

De jeugdraad van de PKN kerk uit Middelstum is er voor de vierde keer in geslaagd om het koor “Onze Opdracht” uit Dwingeloo naar Middelstum te halen. Ze spelen daar op zondag 26 oktober de musical “Levend Water”

Tijdens de voorstelling, die ruim een uur duurt, komt het water letterlijk tot leven en is het een persoon die vertelt over de mensen die hij ontmoet. Auke Mennega, die in ons vorige programma een levensechte Jozef heeft neergezet, neemt deze rol op zich. Hij is het water van de zee, het water in de rivier, het water in de put, regenwater en nog veel meer. Verschillende mensen uit de Bijbel komen hierbij in beeld. Zo zien we Noach, Mozes, Naäman, Jona, de vrouw bij de put, Johannes de Doper, Petrus en Pontius Pilatus en we laten zien op welke manier zij met het water in aanraking kwamen. Daarbij komen verschillende thema’s aan de orde zoals buiten de boot vallen, vertrouwen hebben, een ander de schuld geven, God die spreekt via medemensen en vergeving en redding door Jezus. Jezus is ook voor ons nog steeds het Levende Water en onze Reddingsboot.

Er is toneelspel, er wordt gebruik gemaakt van licht en beelden en teksten via de beamer en er wordt natuurlijk veel gezongen. We hopen met ‘Levend Water’ net als in ons vorige programma ‘Jozef de dromenman’ mensen van jong tot oud te boeien en te raken.

Onze Opdracht speelt de musical in diverse kerken door heel Nederland en ze staan nu al tot eind 2015 volgeboekt. Bezoekers wordt dan ook geadviseerd op tijd te komen want er wordt een volle kerk verwacht.

26 oktober 19.00 uur in De Hoeksteenkerk in Middelstum. De toegang is vrij. Er is wel een collecte voor de onkosten.

Meer informatie over het koor en de musical is te vinden op:

www. onzeopdracht.webklik.nl/

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland