Update over de pioniersplek, september 2021

Lieve gemeenteleden van de kerken uit het cluster,

Omdat we jullie op de hoogte willen houden van de stand van zaken rond het vormen van de pioniersplek, willen we met jullie delen waar we staan in het proces.

 1. Intentieverklaring
  De vijf kerkenraden uit het cluster hebben allemaal hun steun uitgesproken om het vormen van een pioniersplek verder te onderzoeken. Dat betekent nog niet dat de pioniersplek er definitief gaat komen, maar wel dat we er positief over zijn, en dat we het het waard vinden om het concreter in te gaan vullen. Om dit kracht bij te zetten hebben de kerkenraden een intentieverklaring ondertekend dat zij achter het onderzoeken van de pioniersplek staan.
 1. Pionieren: de oplossing?
  De laatste tijd krijgen we wel eens vragen als: wat is een pioniersplek precies? Is dat hoe we meer mensen terug in de kerk gaan krijgen?

Pionieren kun je zien als een proefballon. Je probeert in het klein iets heel nieuws op te zetten, voor een groep mensen die geen aansluiting vindt bij de kerk. Je hoopt dat daar iets moois uit mag groeien. En soms gebeurt dat ook. En soms ook niet. Daarom is het zo belangrijk om echt te kijken wat er bij de mensen leeft waar je je als pioniersplek op richt. Waar hebben zij behoefte aan? Hoe kun je een plek creëren waar zij zich echt thuis gaan voelen, en toch iets over God/geloof mee kunnen krijgen? Een hele uitdaging! Maar ook heel leerzaam.
In de kerk ga je er dus weinig van merken. Er komen niet meer mensen naar de kerk. Het speelt zich zelfs vooral búiten de kerk af. Wat je er wel voor terugkrijgt, is enthousiasme, en dat je kunt leren van de nieuwe manier waarop een pioniersplek het kerk-zijn in deze tijd vorm geeft. In die zin is het voor de bestaande kerk vooral iets wat je faciliteert, wat je de ruimte geeft. Als een klein plantje, dat zorg nodig heeft, en dat je water moet geven en in de zon moet zetten. Je hoopt dat de slakken het niet opeten, en dat het zelf uit mag groeien tot een mooie plant die vrucht geeft. Maar die zekerheid heb je niet. Maar is het het dan niet waard om toch te proberen? 

 1. De doelgroep leren kennen
  Een grote valkuil voor een pioniersplek is om zomaar iets op te gaan zetten, zonder onderzoek gedaan te hebben naar wat de doelgroep echt bezighoudt, en waar de doelgroep behoefte aan heeft. De doelgroep van onze pioniersplek zijn jonge mensen die wel geloven, of zoekend zijn, maar die het in de kerk niet vinden. Om hen beter te leren kennen proberen we als pioniersgroep verschillende mensen te interviewen aan de hand van een kletspot met vragen. Dat levert mooie gesprekken op!
 1. Pioniersteam
  De groep die nu onderzoekt of we als cluster een pioniersplek op kunnen zetten, hoeft niet dezelfde groep te zijn als het team dat uiteindelijk de pioniersplek daadwerkelijk vorm gaat geven. De komende tijd gaan we kijken of we enthousiaste mensen kunnen vinden die hier graag bij mee willen doen! Een deel van het team zal waarschijnlijk bestaan uit mensen die nu ook al in de groep zitten. Enthousiast? We horen graag van je!
 1. Meer informatie
  Wil je meer weten over pionieren? Kijk op www.lerenpionieren.nl, of stel je vragen aan iemand uit de pioniersgroep:
  Jaap van der Giessen, begeleider en trainer van de PKN
  PKN Bierum-Holwierde-Krewerd: ds Gerard Knol;
  PKN Loppersum-Maarland: ds. Marco Roepers, ds. André van den Bor, Melson Zwerver, Geja Huizing;
  PKN Spijk-Losdorp: ds. Jake Schimmel, Marleen Kooistra;
  GK ’t Zandt-Godlinze: Johan Beukema en Petra Rijkens;Ds. Jan Hommes van de classis Groningen en Drenthe.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

PKN Vredekerk Maarland