Update Pastoraat

Waarschijnlijk merkt u het nog niet, maar achter de schermen zijn de ouderlingen volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente. Deze maanden staan voor ons vooral in het teken van regelen en organiseren.

Allereerst hebben we een wijkindeling gemaakt, op basis van de indeling zoals die in Maarland wordt gebruikt. Dit houdt in dat Loppersum in 3 wijken is verdeeld. De 4e wijk bestaat uit de omliggende dorpen. Per wijk zijn er 1 of 2 ouderlingen en een aantal bezoekmedewerkers. Namens de gemeente houden zij contact met de mensen in ‘hun’ wijk.

De komende weken gaan de ouderlingen met de bezoekmedewerkers overleggen waar en op welke manier zij het fijn vinden om hun rol in te vullen.

Het lijkt ons heel leuk om een folder/brochure/flyer te maken waarin de nieuwe gemeente Fivelstroom zich voorstelt. Zo kunnen we bezoekers en nieuwe gemeenteleden informeren waar we voor staan en wat voor ons belangrijk is, maar er moet ook praktische informatie in komen te staan. Dit alles met heldere kleuren, vrolijke foto’s en duidelijke teksten. Ook willen we een soort visitekaartje maken dat we bij huisbezoeken kunnen achterlaten zodat mensen weten hoe ze hun ouderling of bezoekmedewerker kunnen bereiken. Het is leuk om hier samen over te brainstormen.

Daarnaast gaan we de taken van de ouderlingen en bezoekmedewerkers actualiseren, zodat die in de hele gemeente op dezelfde manier worden uitgevoerd.

U merkt, er is er genoeg te doen. Elke 6 weken komen we bij elkaar om de voortgang te bespreken en nieuwe acties te plannen. Zo leren we elkaar beter kennen en worden we steeds meer een team. De nieuwe gemeente, wij hebben er zin in!

Heb je tips, opmerkingen, suggesties: aarzel niet om één van ons aan te spreken.

Ouderlingen Jolanda Beereboom, Jolanda Bijlholt,
Henny Meerman, Gea Stoter, Annie Veenstra,
Ko Wiersema en Titia Vriesema

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland