Update pastoraat

Met dit bericht informeren we u/jullie graag over de stand van zaken rond het pastoraat in voorbereiding op onze nieuwe gemeente. In november zijn de ouderlingen en bezoekmedewerkers bij elkaar geweest om ideeën uit te wisselen. Een week later hebben alle ouderlingen met elkaar verder gesproken hoe het nieuwe pastoraat vorm te geven. We hebben contactgegevens van alle betrokkenen uitgewisseld en een actieplannetje gemaakt. In januari praten we verder over de indeling van de wijken. Dit resulteert in een voorstel wie met wie gaat samenwerken in de verschillende wijken. Hierbij houden we vanzelfsprekend zoveel mogelijk rekening met de bestaande situatie en met de wensen van onze bezoekmedewerkers. We houden u/je op de hoogte van de voortgang.

Zijn er vooruitlopend hierop vragen of ideeën, dan horen we het graag. Verder zijn we op zoek naar (communicatie)talent om ons te helpen het pastoraat verder (visueel) vorm te geven. Lijkt dit u/je wat, van harte welkom!

Groet van de ouderlingen van Vredekerk Maarland:
Annie Veenstra, Jolanda Bijlholt, Ko Wiersema,
Henny Meerman, Titia Vriesema,
Gea Stoter en Jolanda Beereboom

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland