Uw handtekening voor Daoud Nassar was niet voor niets

Op zondag 1 juni jl. lagen er zowel in de ochtenddienst in de Vredekerk, als bij het Avondgebed in Godlinze papieren, waar u uw handtekening op kon zetten. U wist waarvoor het was door de afkondiging die voorgelezen was: het Israëlische leger had alle ruim 1500 fruit en olijfbomen van de Palestijnse fruitteler Daoud Nassar plat gebuldozerd. Zijn bedrijf ligt bij Bethlehem op een plaats, waar Joodse kolonisten een illegale nederzetting willen bouwen om zo een ring van nederzettingen om Jeruzalem te maken die Palestijnen verhindert naar Jeruzalem te gaan.

Daoud Nassar is christen en werkt aan vrede tussen Joden en Palestijnen. Zijn bedrijf is nu verwoest, zowel het levensonderhoud voor zijn gezin, als zijn vredeswerk ernstig bedreigd.

Meta Floor, tot twee jaar geleden in dienst van Kerk in Actie wonend en werkend in Jeruzalem, heeft veel contact met Daoud en schrijft mij:

“De brieven aan de politiek hebben effect gehad. CDA heeft Kamervragen gesteld. En zelf heb ik, samen met Margriet Westers (die nu vanwege Kerk in Actie in Jeruzalem werkt) een gesprek gehad met het Ministerie van Buitenlandse zaken, die het serieus lijken op te pakken. Daarnaast heeft de Israëlische Ambassade gereageerd met een bericht naar het Israelische Minsterie van Defensie, waarop alweer een antwoord is van de advocaat van de familie Nassar. Ook Haaretz (een belangrijke krant in Israël) heeft er een artikel aan gewijd en erop gewezen dat IDF (het Israëlische leger) hier procedurele fouten heeft gemaakt.

Al het gebeurde heeft grote impact op de familie Nassar. Ze weten zich gesteund door het support uit Nederland en wereldwijd. Ze blijven vasthouden aan geweldloosheid en aan hun motto: “We refuse to be enemies”. De familie is van plan om in januari, februari, wanneer er nieuwe bomen geplant kunnen worden, 2x zoveel bomen te planten als er zijn verwoest. Zo’n houding, daar laat ik me door inspireren.”

Tot zover Meta Floor. Ook wij kunnen door zo’n houding als van de familie Nassar ons laten inspireren. Bidden en werken: voor elke € 10, die u stuurt aan Vrienden van Sabeel Nederland (Sabeel is het Centrum voor Palestijnse Bevrijdingstheologie) ING bank: NL33INGB0003276280, t.a.v. Vrienden van Sabeel Nederland te Culemborg, o.v.v Tent of Nations, kan Daoud weer een nieuwe boom planten.

 

Riet BonsStorm

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland