Van alles en nog wat

Coventry-gebed verhuisd

Op 3 maart 2022 werd in de Jacobuskerk van Zeerijp voor het eerst het Coventry-gebed gebeden. Omdat de oorlog in Oekraïne nog steeds niet gestopt is, zal het bidden van het Coventry-gebed ook niet stoppen. Wel wijzigt de gebedsplaats en de gebedstijd. Om aan te sluiten bij de groep die elke vrijdag op het Markplein in Loppersum een half uur stil staat bij de oorlog zal het Coventry-gebed om 17.15 uur gebeden worden in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum.

Ga voor informatie over het Coventry-gebed naar Coventryberaad

40-dagenmeditatietijd

Gedurende de 40-dagentijd is er op zaterdagochtend een meditatiebijeenkomst in het koor van de Jacobuskerk van Zeerijp. De meditatie begint om klokslag 07.00 uur. Wanneer de klokken zijn uitgeluid, wordt er een kort openingsvers gelezen. De daarop volgende meditatiestilte duurt 20 minuten. De stilte wordt gebroken met het zingend bidden van het Onze Vader (299d). Wie wil kan dan nog blijven zitten. Om 07.30 uur is er een eenvoudig ontbijtje in Elthato. Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig.

Abdijweekend 1-2 april

Op vrijdag 31 maart vertrekken 9 gemeenteleden naar Abdij Maria Toevlucht in Zundert. Voor 2 dagen trekken zij zich terug uit het gewone, drukke leven om zich over te geven aan stilte, rust en gebed. In het volgende nummer van het kerkblad zal een verslag van hun ervaringen staan.

Stille Week: 3-9 april

“Na de voorbereidingstijd van veertig dagen begint het Paasfeest op de avond van de Witte Donderdag, de vooravond van Goede Vrijdag. In het spoor van de oudtestamentische traditie zet ook de kerk een gedenkdag in op de vooravond. De viering van de Paaswake is dan de (vroege) zondagsviering. Zo omvat de Paasviering de periode van Witte Donderdagavond tot en met de Paaszondag. In de viering van deze ‘Drie dagen van Pasen’ zijn lijden, dood en opstanding van Jezus Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden. (…) De viering van het paasfeest is daarmee een jaarlijkse ‘herhalingsoefening’ op de geloofsweg die een christen door het leven gaat.” (uit het Dienstboek van de PKN.)

Op alle ochtenden in de Stille week, dus op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagochtend zal er om 07.00 uur een meditatiebijeenkomst zijn in de Jacobuskerk van Zeerijp, precies zoals hierboven beschreven (alleen op zaterdagochtend is er ook een ontbijtje).

Grunneger Dainst: 23 april

Op zondag 23 april zal er een Grunneger Dainst worden gehouden in de Petrus en Pauluskerk: zo mogelijk zal er in ’t Grunnegs gebeden, gepreekt en gezongen worden.

Nieuwsbrief Maarland

Sinds corona worden gemeenteleden via de digitale nieuwsbrief wekelijks op de hoogte gehouden van kerknieuws. Het zou kunnen dat wie de nieuwsbrief (om welke reden dan ook) niet ontvangt kerk­informatie mist. Wie geen kerknieuws wil missen maar de digitale nieuwsbrief via de computer niet kan ontvangen, kan met Annelieke bellen: 06 55 56 43 94. De nieuwsbrief zal dan op de deurmat bezorgd worden.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland