Van alles wat van Andre

KidsPlusDienst

We hebben nu twee ‘kidsplusdiensten’ met elkaar gevierd. Eén in de Jacobuskerk op Palmzondag en één in de Vredekerk op zondag Jubilate. Het zijn diensten die anders waren dan anders. De opzet is dat kinderen alles mee kunnen maken: als zij dat kunnen, kunnen ouderen dat ook. De commissie Jeugd is enthousiast over deze twee eerste Kids+Diensten, het smaakt naar meer. Wie meer informatie wil of actief mee wil doen, neem contact op met Hanneke.

Bezinning en Ontmoeting

De commissie Bezinning en Ontmoeting buigt zich over het programma voor het nieuwe kerkelijke seizoen. Er wordt gezocht naar een divers en gevarieerd aanbod zodat iedereen wel aan iets mee kan doen. Mocht je ideeën of suggesties hebben, neem contact op met Gerda of Melson.

Aanstuurplougje

Het begon met de minicommissie, nu ruim 2 jaar geleden. Een jaar later kwam op 4 april 2023 het aanstuurplougje voor het eerst bijeen. In het afgelopen jaar is ontzettend veel werk door dit aanstuurplougje verzet én met hen door tal van andere gemeenteleden. Dat wij nu hier staan, op het punt waar onze gemeenten samengaan, is te danken aan de inzet van velen in het afgelopen jaar en – en! – aan de inzet van velen in de zovele jaren die daaraan zijn voorafgegaan. De namen van heel veel mensen zijn dus te noemen maar hier en nu houd ik het bij Regina, Gerda, Tjitse, Luuk en Ad: dank!

Startzondag

Het duurt nog even maar toch: noteer zondag 15 september in je agenda. We starten dan niet alleen met het nieuwe kerkelijk seizoen maar starten die zondag ook voor het eerst als nieuwe protestantse gemeente Fivelstroom. Het belooft een mooie dag te worden!

Ambtsdragers

Mogelijk staat het ook al elders – maar toch.

Van een aantal ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken. Zij zullen op zondag 30 juni afscheid nemen van hun kerktaken en wij willen hen voor hun inzet bedanken: Ad, Gea, Gerry, Hilde, Ko en Wietse. En – Martin zal benoemd worden als kerkrentmeester én Biny, Jaap Jan en Menno zullen (her)bevestigd worden als ouderling! Hoera!

Komt allen want anders dan anders geldt voor deze zondag: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Tot slot

Met het afronden van ons samengaan proces wordt er voor mij meer afgerond. Ik ben blij dat dit organisatieproces nu tot een eind komt en ik mij meer kan gaan toeleggen op andere taken, waaronder het pastoraat. Dat vooruitzicht maakt mij nóg blijer.

Iedereen ‘vrede en alle goeds’ toegewenst!

André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland