Van de beroepingscommissie wijk Maarland

We hebben al een tijdje niets van ons laten horen maar er is wel veel gebeurd.

Op onze advertentie kwamen 6 reacties binnen. Met 4 sollicitanten heeft de commissie een gesprek gevoerd waarna bleek dat we unaniem voor een van deze predikanten kozen.

Deze keuze hebben we aan de kerkenraad meegedeeld en  als u dit leest is er inmiddels (op 21 april) een gemeenteavond geweest waar deze predikant zich heeft voorgesteld.

Deze avond en ook de stemming daarna is zo positief verlopen dat de kerkenraad naar verwachting een beroep zal gaan uitbrengen op dominee André van den Bor uit Roozendaal.

Wippy Kempenaar, secretaris

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.