Van de beroepingscommissie wijk Maarland

We hebben al een tijdje niets van ons laten horen maar er is wel veel gebeurd.

Op onze advertentie kwamen 6 reacties binnen. Met 4 sollicitanten heeft de commissie een gesprek gevoerd waarna bleek dat we unaniem voor een van deze predikanten kozen.

Deze keuze hebben we aan de kerkenraad meegedeeld en  als u dit leest is er inmiddels (op 21 april) een gemeenteavond geweest waar deze predikant zich heeft voorgesteld.

Deze avond en ook de stemming daarna is zo positief verlopen dat de kerkenraad naar verwachting een beroep zal gaan uitbrengen op dominee André van den Bor uit Roozendaal.

Wippy Kempenaar, secretaris

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland