Van de kerkrentmeesters Vredekerk

Vaak krijgen we de vraag: ‘Hou zit dat nou mit dij verstaarken en hou laang duurt dat nog mien jong?’

Dus even bijpraten

In de zomertijd wordt er gewoon doorgewerkt. Aannemer De Winter uit Loppersum is de hoofdaannemer van het versterkingsproject. We zijn zeer te spreken over bouwbedrijf De Winter en, je zou het niet verwachten, maar we weten nu ook dat zij in de andere jaargetijden gewoon aan het werk zijn.

Versterking kerk hal, jeugdhonk, consistorie en wc consistorie

Jeugdhonk en consistorie zijn versterkt. De nieuwe plafonds zijn inmiddels aangebracht. Deze kunnen vergeleken worden met de plafonds van de zalen 1 en 2.

Omdat de werkzaamheden zijn opgeschoven moeten de schilders het werk opnieuw inplannen. Het wachten is nu dus op de schilders en dan kan Bos van Weerden aan de slag met de vloeren, vergelijkbaar met wat in de andere zalen 1 en 2 ligt.

De verwarming zal in beide zalen wordt vervangen door infraroodpanelen. We verwachten daardoor weer minder gas nodig te hebben en dat komt dan mooi uit, want we hebben wat elektrisch over op dit moment.

Ook wordt er in de beide vertrekken een keukenunit geplaatst. De leidingen zijn reeds aangelegd en de keukens komen zoals het nu lijkt in september. Ook dit heeft te maken met levering en tijd om te plaatsen.

De wc-ruimte bij de consistorie was erg verouderd en is daarom opnieuw betegeld en opgefrist. Nu nog de wc plaatsen en we kunnen ook daar weer heerlijk zitten (en zijn er waarschijnlijk niet weg te slaan).

De hal is versterkt, maar het plafond moet nog bewerkt worden door een bedrijf dat waarschijnlijk het alleenrecht heeft in Nederland om dit soort werkzaamheden te mogen uitvoeren. Ik weet het niet zeker, maar men zegt dat dit Okkie Trooy heet of zoiets. Zoals het nu lijkt gaan ze dit in september doen.

Pastorie

De pastorie staat nu leeg, maar eind augustus of begin september zullen er nieuwe bewoners uit Stedum in komen, gedurende de periode dat zij i.v.m. versterken uit hun huis moeten. Omdat we moeten wachten, krijgen we gewoon de huur en onderhoud van de tuin doorbetaald vanaf 1 juni. Omdat deze mensen de tuin niet kunnen onderhouden, ontvangen wij daar een extra bedrag voor. We hebben de familie Beukema, die er mooi dichtbij wonen, bereid gevonden de tuin te doen zolang deze situatie van toepassing is bij de pastorie. Ook gaan we binnenkort wat doen aan achterstallig onderhoud aan de pastorie, met het geld van de waardevermindering zoals op de laatste gemeenteavond is doorgesproken. Het kan zijn dat de versterking van de pastorie (waar naar verwachting niet veel aan hoeft te gebeuren) binnenkort van start gaat. Maar zoals u weet kan het soms ook nog wat langer gaan duren. Ik zou zeggen, nu de FC het niet doet, kan de NCG ons weer eens laten juichen misschien.

Energie

Door al deze maatregelingen denken wij nog meer te kunnen besparen op energie. Tot nu hebben we nog weer 1275 kub gas bespaard t.o.v. 2022. Als we zo doorgaan zullen we totaal ongeveer 4000 kub gas minder verbruiken dan in 2021. Voor elektriciteit houden we ongeveer hetzelfde over als in 2022. Dus veranderen en daardoor besparen gaat wel op in dit geval en we zijn nog steeds diverse andere opties aan het onderzoeken.

We hopen op deze manier de vraag ‘Hou zit dat nou mit dij verstaarken en hou laang duurt dat nog mien jong?’ goed te hebben verwoord, maar als er nog vragen zijn, kunt u ons gewoon vragen, bellen of mailen.

Namens de kerkrentmeesters Vredekerk,
Wietse Bouwman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland